RÓŻNICE MIĘDZY RODZINĄ ZDROWĄ A DYSFUNKCYJNĄ

zdj.10

foto: źródło własne

Rodzina to nie tylko grupa osób pozostających w określonych wzajemnych relacjach. Jest to system, grupa wzajemnie powiązanych ze sobą ludzi, z których każdy oddziałuje silnie na pozostałych.

Źródło http://www.publikacje.edu.pl

*Badanie dzieci wychowujących się w rodzinach: niepełnych, pary żyjące w konkubinacie, pary żyjące we wspólnocie, pary tradycyjne – nie wykazało żadnej różnicy intelektualnej, społecznej i emocjonalnej u dzieci z tych 4  grup ( Eiduson, 1982; Weisner, 1990)

*Brak różnic intelektualnych, społecznych i emocjonalnych u dzieci wychowywanych przez rodziny homo i heteroseksualne( Patterson, 1992)

*Z punktu widzenia dziecka rodzina może przybierać wiele różnych form i ciągle funkcjonować jako bezpieczna podstawa zdrowego rozwoju(Schaffer, 2008)

Źródło: dr M. Chrzan-Dętkoś

Ostatnio wpadł mi w ręce abstrakt wystąpienia A.M. de Tchorzewskiego, Rodzina w kontekście  współczesnych problemów egzystencjonalnych i pedagogicznych, wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji 50-lecia Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Wychowania.  Przedstawiono tam , że rodzinę można postrzegać z czterech zasadniczych perspektywach, niezależnie od przypisania jej do jakiegoś określonego typu:

1.Egzystencjalnej

2.Aksjologicznej

3.Emocjonalnej

4.Kulturowej

Z wypowiedzi wynika, że to właśnie te cztery kategorie stanowią o  jakości relacji zachodzących pomiędzy członkami rodziny. W związku z powyższym możemy postawić bardziej konkretne pytania:

1.Czy i w jakim stopniu kwestia warunków bytowych rzutuje na ogólną jakość życia rodzinnego oraz poszczególnych jej członków?

2.Czy małżeństwo i rodzina stanowią wartość w świadomości osób, które je tworzą i jakie jest miejsce w strukturze i hierarchii aksjologicznej poszczególnych jej podmiotów?

3.Czy można z dużym prawdopodobieństwem określić/ustalić determinanty zawierania lub rozkładu związku małżeńskiego oraz właściwego lub niewłaściwego funkcjonowania rodziny?

4.Czy kierowanie się wzorcami życia małżeńskiego i rodzinnego jest wystarczającym zabezpieczeniem przed zagrożeniami chaosu aksjonormatywnego, jaki zawładną światem?

Zmiany dokonujące się w rodzinie, jak i przez rodzinę, powodowane są tempem ogólnych zmian cywilizacyjno – kulturowych, które w ostatnich kilkudziesięciu latach wywarły swoje piętno na sposobie życia i mentalności każdego kolejnego pokolenia. Czynnikami wpływającymi na zmiany na zmiany w sposobie funkcjonowania współczesnych rodzin są między innymi:

1. powszechne przekonanie o tym,  że rodzina przestała być instytucją ekonomiczną

2. zanik tradycyjnego podziału ról na męskie i kobiece

3. rozluźnienie charakterystycznych więzi emocjonalnych pomiędzy członkami rodziny

Przykładowo wymienione czynniki wpływają na nową jakość życia rodzinnego, na którą mają wpływ także media wraz z wirtualnym obrazem świata upowszechnianym przez internet. Na skutek wspomnianych czynników i samych zmian, dokonujących się we współczesnym świecie, następuje zmiana, a nawet odchodzenie od modelu rodziny tradycyjnej. Zmienia się postrzeganie przez współczesne młode pokolenie jej funkcjonowanie poprzez przenoszenie poza obszar rodziny jej elementarnych potrzeb i celów ku jakim przez wieki rodzina dążyła. Nie oznacza to wcale, że rodzina jako podstawowa wspólnota ludzka straciła swoje miejsce w hierarchii wartości, którymi młodzi ludzie kierują się w swoim życiu. Tym samym nie sprawdza się pogląd upowszechniany w niedalekiej przeszłości o całkowitym zaniku, czy upadku rodziny, traktowanej jako podstawowa komórka, czy instytucja społeczna.

Diagnoza i wczesna interwencja wobec problemów rodziny w kontekście zaburzonych zachowań dziecka (warsztat podstawowy)


Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: